پاسخ به افکار خودکشی دارم و از زندگی زده شدم

                       

سلام. مدتی هست که از زندگی زده شدم. هیچ هدفی ندارم. انگیزه ای ندارم و حتی افکار خودکشی هم دارم. تمام مدت فکر میکنم قرار نیست به چیزی برسم. آدم بی لیاقتی هستم و ارزش هیچ چیزی رو ندارم. چه کنم؟

افزودن نظر

فیلم های انگیزشی ببینین، پیش یه مشاور برین. سعی کنین کارای جدید بکنین. یه کار جدید شروع کنین

پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۰۸/۱۹.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال پاسخ, شما باید شرایط و ضوابط و قوانین و حریم خصوصی را قبول کنید